סקירות שוק חודשיות

הפחתת מס רווחי הון בשוק ההון

מזה תקופה אנו טוענים כי אחד מהפתרונות האפקטיביים ביותר להרחבת מחזורי העסקאות בבורסה ולקירור מחירי הדיור, הוא הפחתת מס רווחי הון בשוק ההון.

הסיבה היא מס דומה על רווחי הון בהיקף של 25% הן בשוק ההון (למעט מכשירים פיננסיים מעטים שיש בהם תנאים שונים), והן בשוק הנדל”ן. ברגע שיופחת מס רווחי הון על רווחים מניירות הערך, תיווצר עדיפות מס לטובת המשקיעים בני”ע בשוק ההון, ושיפור בכמה מישורים:

1. יגדלו מחזורי הפעילות בשוק ההון כתוצאה מהרצון של משקיעים קיימים וחדשים ליהנות מהטבות המס.

אנו מאמינים שהפחתת נטל המס ע”י משרד האוצר, תגדיל בפועל את היקף גביית המיסים משוק ההון. הפחתת שיעור המס תגדיל את בסיס המס כך שסך גביית המס משוק ההון תגדל.

2. (חשוב לא פחות), משקיעים אשר התלבטו עד היום בין השקעה בדיור לבין השקעה  בשוק ההון, יעדיפו את הטבת המס הגלומה בהשקעה בשוק ההון על פני ההשקעה בדיור.

כך, יואץ התהליך, אשר כבר החל, של התמתנות במכירת דירות וירידת מחירי הדירות. המשך »