האוזר: להעניק פטור ממס על רווחי הון עד 60,000 ₪ בשנה. (גלובס 2017)

יו”ר רשות ניירות ערך: “הקלות מס בבורסה הן צו השעה” ■ מציע גם להוריד מס מ-30% ל-15% ליזמים שינפיקו בבורסה.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001190505