סקירות שוק חודשיות

איגרות החוב הקונצרניות לאן ? (2017)

הריבית בארה”ב  במגמת עלייה,  אך קצב ההעלאות הצפוי איטי והבנק המרכזי  האמריקאי עושה הכול כדי שהמשקיעים  לא יופתעו. ושלא יגרמו זעזועים מיותרים.

בנוסף, כלכלת העולם נמצאת במלכוד יחסי ריבית / מטבע. לאורך הרבה מאוד שנים האמריקאים מעדיפים מטבע חלש – $ חלש. מה שמחזק מאוד את כושר התחרות שלהם.

ולכן,  אנחנו לא רואים בעתיד הקרוב התפרצות לא צפויה ברמת התשואות של האג”ח האמריקאיות. אלא תשואת שיווי משקל של האג”ח הממשלתיות  ל- 10 שנים שנעה בין 2.2% – ל 2.5%.

בחודשים האחרונים קצב העליות בשוק האג”ח הקונצרני היה מהיר. לפי דעתנו הקצב הזה לא ימשך. פרמיית הסיכון בתשואות האג”ח הקונצרני המקומי נמוכה מאוד. המרווחים ביחס לאג”ח הממשלתי קטנו מאוד. המשך »

האוזר: להעניק פטור ממס על רווחי הון עד 60,000 ₪ בשנה. (גלובס 2017)

יו”ר רשות ניירות ערך: “הקלות מס בבורסה הן צו השעה” ■ מציע גם להוריד מס מ-30% ל-15% ליזמים שינפיקו בבורסה.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001190505

 

 

סקירת שוק אוגוסט 2016

שוקי המניות: תקופת השנים האחרונות מאופיינת בשפע אירועים המלווים בהרבה אינפורמציה ופרשנויות העוברים במהירות הבזק בכלי התקשורת השונים אל משקיעים בכל העולם. חלק גדול מהמשקיעים  מהציבור מושפעים מהכותרות המבלבלות בכלי התקשורת ומהמלצות של עיתונאים.

נצטט אחדות מהכותרות שליקטנו בזמן האחרון :

” בחודש אוגוסט צפויות ירידות בשוק כי הרבה משקיעים יוצאים לחופש, אז עדיף להישאר מחוץ לשוק עד ספטמבר”.  “השוק האמריקאי נמצא בשיא ומכאן הוא יכול רק לרדת”. “צפויה העלאת ריבית בקרוב” ”. טרור באירופה, טרור במזרח התיכון, בחירות בארה”ב קיים סיכוי לבחירת “מועמד משוגע”, “מצב כלכלי רע באירופה”. – כל אלה עובדות נכונות ובעלות משקל,  אבל כנגדן קיימים גורמים חשובים יותר והם ריבית נמוכה ותשואות נמוכות היסטורית בשווקים הסולידיים. ממשלים סביב העולם מזרימים נזילות לשווקי ההון במטרה לעורר את הכלכלה, וכספים אלה מחפשים אפיקי השקעה שיניבו להם תשואה. המשך »